fbpx
Політика конфіденційності та обробки даних

"01" березня 2020 р.
Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє стосовно всієї інформації, яку Центр духовного розвитку Universum, розташований на доменному імені https://universum.world/, може отримати про Користувача під час використання сайту Центру духовного розвитку Universum.
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
1.1.1. «Адміністрація сайту Центру духовного розвитку Universum (далі – Адміністрація сайту)» – уповноважені співробітники для управління сайтом, які діють від імені Центру духовного розвитку Universum, які організують та (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), які здійснюються з персональними даними.
1.1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що відноситься до прямо чи опосередковано визначеної чи визначеної фізичної особи (суб'єкта персональних даних).
1.1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов'язкова для дотримання Оператором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
1.1.5. «Користувач сайту Центру духовного розвитку Universum (далі – Користувач)» – особа, яка має доступ до Сайту, через мережу Інтернет та використовує даний Сайт.
1.1.6. "Cookies" — невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті, намагаючись відкрити сторінку відповідного сайту.
1.1.7. IP-адреса — унікальна мережна адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Використання Користувачем сайту Центру духовного розвитку Universum означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту Центру духовного розвитку Universum.
2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до сайту Центру духовного розвитку Universum. Компанія не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті Центру духовного розвитку Universum.
2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, які надає Користувач сайту Центр духовного розвитку Universum.

 

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає на запит Адміністрації сайту при реєстрації на сайті Центру духовного розвитку Universum або під час оформлення підписки на новини.
3.2. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційних форм на сайті Центру духовного розвитку Universum і включають таку інформацію:
3.2.1. прізвище, ім'я, по-батькові Користувача;
3.2.2. контактний телефон Користувача;
3.2.3. адресу електронної пошти (e-mail).
3.3. Центр духовного розвитку Universum захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків та при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи ("піксель"):
· IP адреса;
· інформація з cookies;
· Інформація про браузер (або іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами);
· Час доступу;
· адресу сторінки, де розташований рекламний блок;
· Реферер (адреса попередньої сторінки).
3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту Центру духовного розвитку Universum, які потребують авторизації.
3.3.2. Центр духовного розвитку Universum здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення та вирішення технічних проблем, для контролю законності фінансових платежів, що проводяться.
3.4. Будь-яка інша персональна інформація не обумовлена ​​вище (історія покупок, використовувані браузери та операційні системи тощо) підлягає надійному зберіганню та нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у п. 5.2. цієї Політики конфіденційності.
4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА
4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту Центру духовного розвитку Universum може використовуватись з метою:
4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті Центру інноваційної освіти, для оформлення замовлення та (або) отримання Користувачем інформаційно-консультаційних послуг.
4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Центру інноваційної освіти.
4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи направлення повідомлень, запитів щодо використання сайту Центру духовного розвитку Universum, надання послуг, обробка запитів та заявок від Користувача.
4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.
4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
4.1.6. Створення облікового запису для здійснення замовлень, якщо Користувач погодився на створення облікового запису.
4.1.7. Повідомлення Користувача сайту Центру духовного розвитку Universum про стан Замовлення.
4.1.8. Обробка та отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг, оскарження платежу, визначення права на отримання кредитної лінії Користувачем.
4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов'язаних з використанням сайту Центру духовного розвитку Universum.
4.1.10. Надання Користувачеві з його згоди, оновлень послуг, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Центру духовного розвитку Universum або від імені партнерів Центру духовного розвитку Universum.
4.1.11. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.
4.1.12. Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів Центру духовного розвитку Universum з метою отримання продуктів, оновлень та послуг.
5. СПОСОБИ ТА ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження строку будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади тільки на підставах та в порядку, встановлених законодавством. 5.3. У разі втрати або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних. 5.4. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
5.5. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, спричиненим втратою або розголошенням персональних даних Користувача.
6. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 6.1. Користувач зобов'язаний: 6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідні для користування Сайтом Центру духовного розвитку Universum. 6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації. 6.2. Адміністрація сайту зобов'язана:
6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності. 6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, крім п. 5.2. цієї Політики Конфіденційності.
6.2.3. Вживати запобіжних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті. 6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що належать до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. Адміністрація сайту, яка не виконала своїх зобов'язань, несе відповідальність за збитки, зазнані Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних відповідно до законодавства, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2. та 7.2. цієї Політики Конфіденційності.
7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:
7.2.1. Стала громадським надбанням до її втрати чи розголошення.
7.2.2. Була отримана від третьої сторони до її отримання Адміністрацією сайту.
7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.
8. Вирішення суперечок
8.1. До звернення до суду з позовом щодо спорів, що виникають із відносин між Користувачем сайту Центру духовного розвитку Universum та Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання спору).
8.2 Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
8.3. При недосягненні угоди спір буде передано на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства.
8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство.
9. ДОДАТКОВІ УМОВИ
9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.
9.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на сайті Центру духовного розвитку Universum, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності. 9.3. Усі пропозиції чи питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти Адміністрації сайту Центру духовного розвитку Universum. 9.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою https://universum.world/privacy-statement Оновлено "01" березня 2020 р.

Запрошуємо на відкриту лекцію РОЗКРИЙ СВОЮ ІНТУЇЦІЮ

small_c_popup-1.png

Заполните анкетные данные для регистрации

Абонемент на месяц - 60$